Limba | Nyelv | Language

Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Your language:
Kárásztelek
A község, melyet mindenki ismer.
Hírek
Képek
Videók

Kárásztelek községről

A 39,07  négyzet km felületű Kárásztelek Romániába, a Szilágy fensík dombos vidékén, Szilágy megye észak-nyugati részén, a Krasznai domságon található. Északon Bobota, keleten Hídvég, délen Ipp és nyugaton Kémer községekkel határos. Két falú tartozik hozzá:

  • Kárásztelek a községközpont,  és
  • Szilágydomoszló.

A községközpontjának neve 1241-ben jelenik meg először okiratokban KALÓZTELEK néven, míg Szilágydomoszlót 1418-ban említik először az írásos emlékek mint DOMOZLÓ. A község lakossága az utolsó népszámláláskor 1279 fő volt, ebből 7% román,  88 %magyar és  5% roma  nemzetiségű. Kárásztelek lakosságának többsége magyar ajkú, ma is őrzött népszokásaik, jellegzetes háztartásaik a községet turisztikailag vonzó helységgé varázsolják.

A községközpont –Kárásztelek 47 km- re helyezkedik el  a megye központtól –Zilah- és 18 km- re a legközelebbi várostól –Szilágysomlyó.


1. Mezőgazdaság:

Kárásztelek jól fejlett mezőgazdaságot mondhat magáénak. Teljes területének, több mint  50%-át szántóföldek teszik ki, kb.100 hektár szőllőse van, a szőllőből jó minőségű bort készítenek amely nevezetessé tette és teszi a községet és az itt élő embereket. A mezőgazdaság fejlesztése érdekében a helyi önkormányzat megtesz minden lépést az új  befektetők vonzása érdekében. Szükség volna olyan beruhazókra és befektetőkre akik  a jelenlegi Mezőgazdasági  területeket tudnák fejleszteni, újjitani, a meglévő farmokat átalakitani ökologiai farmokká, a meglévő állatfarmokat  felújjitani.

Ugyanakkor, szükséges volna a megfelelő feltételek  kialakitására a mezőgazdasági termelésben  és az  állattenyésztésben, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásában. Az állattenyésztés fejlesztése érdekében szükséges volna olyan befektetőket találni  amelyek   mikro-farm, illetve farm központuak. Nagy hangsúlyt kellene fektetni az állati termékek feldolgozására is: hús, gyapjú, bőr stb. Ezeknek a céloknak megfelelő volna  egy már meglévő épület -egy volt vágóhid.

Kárásztelek rendelekezik kb.150 Ha területtel amely gyümölcsös kialakitására alkalmas. A méhészet is egy olyan lehetőség amelyet lehetne fejleszteni. A falut körülvevő erdők (858 Ha) alkalmassá teszik  a  községet erdei gyümölcsök szedésére és forgalamzására.


2. Ipar:

A község területén lehetséges volna külömböző textiliával foglalkozó műhelyeket felállitani és más ipari termékekkel foglalkozó válalkozokat keresni, amelyek a helyi munkaerőt alkalmaznák. A nagy területen fekvésü  erdők lehetőséget nyujtanának a  faipar fel lenditésében: feldolgozásra, fa kitermelésre, amelyre megfelelő munkaerő létezik a községben.


3. Turizmus:

A község hagyományőrzése végett rengeteg lehetőséget biztosit a turizmus teruletén. Jelentős népi építészeti hagyatéka van, házainak oromzata napsugaras, virágmotívumos kazettás díszitésű. Minden évben megrendezésre kerül a Falunap,  Szentkeresztnapi Búcsú, amely Szeptember 15-én történik. Ezen a napon Kárásztelek ünnepel. Ez az ”ujjra találkozás napja”, amikor az elköltözött kárásztelkiek  és vendégek, meghivottak haza térnek a szülőfaluban. Lehetséges volna a turizmust fejleszteni vendéglők, csárdák megnyitásával, sport táborok kialakitásával, motelek épitésével, több halastó létrehozásával, üdülőközpontok és motokrossz pályák létrehozásával, illetve ugyanitt még kialakitásra kerülhetnek: vadász központok, lovardák és éttermek is, helyi jellegzetes ételekkel és izekkel.


4. Infrastruktúra:

A község gazdasági és szociális fejlődése érdekében a helyi önkormányzat érdekelt egy olyan privát partnerség kialakitásában amely modernizálná és fejlesztené a községet. Kárásztelek  stratégiai szándékai közé tartozik az is,  hogy megkönnyitse az itt élő emberek életét, a község hirnevét megerősiteni, felemelni és olyan munkahelyeket kialakitani amelyek a helyi munkapiacot növelnék. Szükség volna olyan támogatásokra, amelyek szociális központuak és a hátrányos helyzetben levő embereken segitene és sportközpontuak, amely segitségével a meglévő sportpályát felújjitaná és modernizálná.